Εργαστήριο Συνεργατικής Μετάφρασης στη Βαρκελώνη

Translation Slam και Συνεργατική Μετάφραση: Ένα κείμενο. Δύο ομάδες μεταφραστών. Η προσπάθεια διάδοσης της μετάφρασης, ως γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ γλωσσών και πολιτισμών, μέσω της τεχνικής του Translation Slam, δηλαδή της ζωντανής αναμέτρησης δύο μεταφραστών με το ίδιο πρωτότυπο κείμενο και μεταξύ τους, είναι κάτι που κερδίζει παγκοσμίως όλο και περισσότερο […] Read more