Με την Υποστήριξη

Συνεργάτες – Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Το The Language Project υποστηρίζεται από το “stART – Youth Culture Initiatives in Greece”, ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Robert Bosch, σε συνεργασία με το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης και της Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.