Ελένη Βλάχου

Ελένη_Βλάχου

Έχω σπουδάσει Μετάφραση και Διερμηνεία στο ΤΞΓΜΔ. Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάζει στη σχέση της μετάφρασης και της διερμηνείας με τομείς όπως οι γνωσιακές επιστήμες, η ψυχολογία, η γλωσσολογία και η σημειωτική. Αγαπώ τη λογοτεχνία, την πορτογαλική γλώσσα, και τον συνδυασμό τους. Πέρα από τον κόσμο των γλωσσών, μου αρέσει να μαγειρεύω και να παρατηρώ τα φυτά.

Contact: LinkedInelene.vlachou@gmail.com