Κυριακή-Αναστασία Κοντογιάννη

Κυριακή-Αναστασία Κοντογιάννη-Kyriaki-Anastasia Kontogianni

Η Κοντογιάννη Κυριακή Αναστασία είναι πτυχιούχος διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (γλώσσες εργασίας: αγγλικά, γερμανικά) και φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη της Μετάφρασης». Έχει λάβει την υποτροφία erasmus για τετράμηνη φοίτηση στο πανεπιστήμιο του Hildesheim στη Γερμανία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της Οικονομικής, Νομικής και Τεχνικής Μετάφρασης, τον ρόλο της προσωπικότητας στη διερμηνεία, τον υποτιτλισμό και τον υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους. 

Επικοινωνία: anastasia_kiki@hotmail.gr