Μαρία-Επιστήμη Αναγνωστοπούλου

Μαρία-Επιστήμη Αναγνωστοπούλου-Maria-Epistimi Anagnostopoulou

Είμαι φοιτήτρια Διερμηνείας, ενώ έχω παρακολουθήσει επιτυχώς και την κατεύθυνση της Μετάφρασης στο ΤΞΓΜΔ. Γλώσσες εργασίας μου είναι τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, ενώ γνωρίζω και Ιταλικά. Μέχρι σήμερα, έχω ασχοληθεί και με τον υποτιτλισμό ενώ έχω συμμετάσχει σε προγράμματα όπως το WISSTRANS. Λατρεύω να ταξιδεύω και να γνωρίζω νέα μέρη και ανθρώπους, καθώς πιστεύω ότι αυτή η αλληλεπίδραση «από κοντά» –με τοπική αλλά και γλωσσική έννοια- με ολοκληρώνει. Ανυπομονώ να εργαστώ επαγγελματικά ως διερμηνέας, να μάθω Πορτογαλικά και να ταξιδέψω στην Ιταλία.

Επικοινωνία:mariaepistimi_anagn@yahoo.gr, Linkedin, Facebook