Στόχοι

Το The Language Project δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει τη γλώσσα ως σκοπό κι όχι ως μέσο, προωθώντας την πολυγλωσσία, τη μαγεία των λέξεων, των ήχων και των νοημάτων της εκάστοτε κουλτούρας. Φιλοδοξώντας να αλλάξουμε παγιωμένες νοοτροπίες και συμπεριφορές που θέλουν την ενασχόληση με τη γλώσσα παρωχημένη, προκαλούμε, θέτοντας τη γλώσσα ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία σχέσεων, για την προβολή όσων δουλεύουν χρόνια πίσω από αυτήν και για την ενεργή συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις. Βασικό μας μέλημα είναι να αναδείξουμε το λόγο και τη γλώσσα ως κομμάτι της πολιτιστικής σφαίρας και της ψυχαγωγίας.

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκουμε:

  • Να χρησιμοποιήσουμε τη μετάφραση σαν εργαλείο για τη δημιουργία δράσεων, event, workshop και καινοτόμων μεθοδολογιών για την εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών.
  • Να αναδείξουμε τη γλώσσα ως πόλο διασκέδασης, ομαδικής έκφρασης και εμπειρικών ξεναγήσεων μέσω πρωτότυπων διαδρομών.
  • Να καινοτομήσουμε συνδράμοντας στον ακαδημαϊκό διάλογο, πηγαίνοντας τις διεπιστημονικές σπουδές ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας τον πολιτισμό, τη μετάφραση και τη δημιουργική βιομηχανία.
  • Να επιτύχουμε διατοπικές και διεθνείς συνεργασίες με άτομα, θεσμούς και ομάδες με το ίδιο όραμα, προβάλλοντας τη γλώσσα όχι ως παράγοντα που δυσχεραίνει την επικοινωνία, αλλά ως πρόκληση για να γνωριστούμε καλύτερα.
  • Να παρέχουμε πιο εξειδικευμένη υποστήριξη, γνώση και καθοδήγηση σε νέους και νέες που ενδιαφέρονται για τα γλωσσικά επαγγέλματα.