Δηλώστε συμμετοχή: Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Το The Language Project σε συνεργασία με το SCG – Scientific College of Greece προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την οριοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (ΔΜ) και την κατάρτισή του. Read more

Εργαστήριο Συνεργατικής Μετάφρασης στη Βαρκελώνη

Translation Slam και Συνεργατική Μετάφραση: Ένα κείμενο. Δύο ομάδες μεταφραστών. Η προσπάθεια διάδοσης της μετάφρασης, ως γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ γλωσσών και πολιτισμών, μέσω της τεχνικής του Translation Slam, δηλαδή της ζωντανής αναμέτρησης δύο μεταφραστών με το ίδιο πρωτότυπο κείμενο και μεταξύ τους, είναι κάτι που κερδίζει παγκοσμίως όλο και περισσότερο […] Read more