Δηλώστε συμμετοχή: Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

***Παράταση προθεσμίας μέχρι το Σάββατο, 3 /2/2018*** 

**Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, οι συμμετέχοντες (15 άτομα ανά τμήμα) θα επιλεχθούν με κριτήριο τη δημιουργία ομοιογενών τμημάτων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του προγράμματος.**

*Η συμπλήρωση της αίτησης δεν αποτελεί εγγύηση συμμετοχής. Oι αιτούντες θα ενημερωθούν προσωπικά εντός δέκα ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως συμμετοχής, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρoγραμμα.*

-Διαβάστε ΕΔΩ το φυλλάδιο του προγράμματος-

Τι είναι το πρόγραμμα κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών;

Το The Language Project σε συνεργασία με το SCG – Scientific College of Greece προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την οριοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (ΔΜ) και την κατάρτισή του. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο βασίζεται στην εμπειρία από την άσκηση του επαγγέλματος, αναλύει τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού θεσμικού ή άλλου πλαισίου και εξοικειώνει τον εκπαιδευόμενο με αυτό. Επιπλέον, αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του ευρωπαϊκού χώρου και τη συμβολή επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων της διερμηνείας και της μετάφρασης και του αντίστοιχου ακαδημαϊκού χώρου. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

 

Γιατί να το παρακολουθήσω;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στο να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση των ΔΜ και συνδυάζει τη γενική και θεωρητική εκπαίδευση με την εξειδικευμένη και πρακτική κατάρτιση, ενώ αφιερώνει τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε αντικείμενο.

Το πρόγραμμα προσφέρει σε όσους ασκούν, ή προτίθενται να ασκήσουν, το επάγγελμα τα εφόδια εκείνα που διαμορφώνουν έναν ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό επαγγελματία στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας διασφαλίζει και διευκολύνει την πρόσβαση σε δικαιώματα του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού, ενισχύοντας την ομαλή ένταξή του, ενώ διευκολύνει τους χρήστες υπηρεσιών (Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές Δομές) να προσφέρουν στον ωφελούμενο πληθυσμό πολιτισμικά κατάλληλες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους ανάγκες.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Συμμετέχοντες:

 • Αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς και δίγλωσσοι που δεν έχουν εμπειρία στη ΔΜ.
 • Επαγγελματίες διερμηνείς και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές που επιθυμούν να εξελίξουν, βελτιώσουν και ενισχύσουν τις γνώσεις τους με σωστή και επαγγελματική κατάρτιση.

Γλώσσα των μαθημάτων: ελληνική ή/και αγγλική.

Μητρική γλώσσα: Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε ομιλούντες όλων των γλωσσών που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην ανθρωπιστική δράση στο πλαίσιο του προσφυγικού.

Κόστος συμμετοχής:

 • Προσωπικό ΜΚΟ: 550 ευρώ (εάν καλύπτεται από τον φορέα για τον οποίο εργάζεστε)
 • Ωφελούμενοι ΜΚΟ: 550 ευρώ (εάν καλύπτεται από τον φορέα του οποίου είστε ωφελούμενος)
 • Ιδιώτες: 420 ευρώ (εάν καλύπτετε ατομικά τα έξοδά σας)

Ωράριο: 100 ώρες μαθημάτων υποχρεωτικής παρακολούθησης

 • Για προσωπικό ΜΚΟ: 5 δίωρα μαθήματα από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός αργιών) εντός ωραρίου εργαζομένων. Έναρξη 20/2/2018 – Λήξη 14/5/2018
 • Για ωφελούμενους ΜΚΟ ή ιδιώτες: 3 τρίωρα μαθήματα από Τετάρτη έως Παρασκευή (εκτός αργιών) εκτός τυπικού ωραρίου εργαζομένων. Έναρξη 20/2/2018 – Λήξη 18/6/2018

Επίπεδο γλωσσομάθειας:

Απαιτείται αποδεικτικό γνώσης της μητρικής και της ξένης γλώσσας:

 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί το επίπεδό της ελληνικής ή/και της αγγλικής (τουλάχιστον Β1) ή απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο συναφές έγγραφο.
 • Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά, θα απαιτηθεί ο έλεγχος του επιπέδου σας με τη διαδικασία εξέτασης πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

***Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εφόσον συμπληρωθεί

ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα.***

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: SCG – Scientific College of Greece, Πινδάρου 14Α και Σόλωνος 16, Κολωνάκι, 10673,  Αθήνα

Τι θα μάθω;

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Συστημική προσέγγιση στη ΔΜ
 • Ανάπτυξη τεχνικών διερμηνείας και ενίσχυση γλώσσας
 • Εισαγωγή σε έννοιες και τεχνικές μετάφρασης
 • Εισαγωγή στη ΔΜ και κώδικας δεοντολογίας
 • ΔΜ στην Υγεία
 • Δικαστηριακή διερμηνεία και νομική ορολογία
 • Διερμηνεία στις διαδικασίες ασύλου
 • Διαμεσολάβηση στις διαδικασίες της διοίκησης και στην εκπαίδευση

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση συμμετοχής;

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής  έως και τις 31/01/2018   3/2/2018.

Για περαιτέρω απορίες στείλτε στο info@thelanguageproject.eu. Οι αιτούντες θα ενημερωθούν εντός 10 ημερών μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.