Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (έναρξη: Νοέμβριος 2019)

Τι είναι το πρόγραμμα κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών; Το The Language Project σε συνεργασία με το SCG – Scientific College of Greece ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών. Το ολοκληρωμένο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο την οριοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (ΔΜ) και την κατάρτισή […] Read more

Intercultural Communication Workshop

CRISALIS project meets local partners in Athens What might be possible if we embraced the uniqueness of each individual and celebrated their inherent richness? On 27th September 2019, CRISALIS gathered its partners, colleagues, and friends to explore such question. Facilitator Greta Rossi guided the group through an interactive exploration of the challenges and opportunities of […] Read more

Of social enterprises and butterflies – Introducing our new collaboration CRISALIS

What can butterflies teach social entrepreneurs working towards social and labour inclusion? When it comes to people who are excluded or vulnerable on the job market, the forceful yet delicate metamorphosis of butterflies offers food for thought. Read more

Βιωματικό σεμινάριο διδασκαλίας των γερμανικών: μετάφραση και τεχνικές γλωσσικής διαμεσολάβησης

Βιωματικό σεμινάριο διδασκαλίας των γερμανικών: μετάφραση και τεχνικές γλωσσικής διαμεσολάβησης Το ερώτημα για το αν η μετάφραση μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας φαίνεται πως έχει τεθεί πολλές φορές. Το αποδεικνύει η ίδια η βιβλιογραφία και η ιστορία των γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων. Ωστόσο, ο τρόπος με […] Read more