Χριστίνα Παπαντώνη

MunichΗ Χριστίνα Παπαντώνη αποφοίτησε από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμη της Μετάφρασης» με κατεύθυνση Οικονομική, νομική και πολιτική μετάφραση του ίδιου τμήματος. Επίσης, είναι απόφοιτη του τμήματος Γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί σε εταιρείες ως μεταφράστρια, έκανε πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο και από το 2009 συνεργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας μεταφράστρια κυρίως με μεταφραστικά γραφεία και λοιπούς φορείς για τη μετάφραση και επιμέλεια κειμένων. Πρόσφατα άρχισε να ασχολείται με τον υποτιτλισμό για φεστιβάλ.