Δέσποινα Λάμπρου

Slam-2042Η Δέσποινα Λάμπρου εκπονεί τη διδακτορική διατριβή της με αντικείμενο τη Διδακτική της Μετάφρασης και διδάσκει Μετάφραση στο ΔΠΜΣ Μετάφρασης του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος του ΔΠΜΣ Μετάφρασης του ΑΠΘ, του Προγράμματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας του ΕΑΠ και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Έχει φοιτήσει με το πρόγραμμα Erasmus στο πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου και έχει παρακολουθήσει προγράμματα Μετάφρασης στα πανεπιστήμια του Saarland, του Mainz και του Innsbruck. Είναι κάτοχος του διπλώματος Μετάφρασης των Ινστιτούτων Goethe και συνεργάζεται ως ελεύθερη μεταφράστρια, επιμελήτρια και λεξικογράφος με μεταφραστικά γραφεία και εκδοτικούς οίκους σε Ελλάδα και Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται μεταξύ άλλων με τη μετάφραση μεταφρασεολογικών έργων.