Λύο Καλοβυρνάς

Από το 1989 έχω μεταφράσει από τα αγγλικά και τα δανέζικα 53 βιβλία μυθοπλασίας και δοκιμιακού λόγου και προς τα αγγλικά 9 μυθιστορήματα, 3 θεατρικά, 2 αρχαίες τραγωδίες και 3 σενάρια. Ως συγγραφέας έχω εκδώσει 9 βιβλία μυθοπλασίας, με γνωστότερα το Πλαθολόγιο λέξεων και το Γκντουπ! Το μυστικό ημερολόγιο της Λίνας. Επίσης έγραψα διαδραστική μυθοπλασία για το Μουσείο Ακρόπολης και το Cité de l’Espace (Τουλούζη). Από το 2003 εργάζομαι κατά κύριο λόγο ως σύμβουλος ψυχικής υγείας.