Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην οπτικοακουστική μετάφραση

Οι Έλληνες πολίτες με αναπηρία σπανίως κάνουν χρήση του κατοχυρωμένου δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως ο υποτιτλισμός για κωφούς και βαρήκοους, και η ακουστική περιγραφή, γιατί οι υπηρεσίες αυτές δεν προσφέρονται με επάρκεια. Έχουν γίνει κάποια βήματα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε οπτικοακουστικό υλικό, αλλά πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Read more