Μεταφράστε, μεταφράστε, μεταφράστε!

Είναι δυνατόν να ορίσουμε το έργο του μεταφραστή; Πώς διακρίνουμε την καλή από την κακή μετάφραση; Πιστή και κατά λέξη μετάφραση ή ελεύθερη απόδοση του νοήματος; Συζητάμε τα παραπάνω ερωτήματα φωτίζοντάς τα με τις παραθέσεις του Walter Benjamin από το δοκίμιο «Η αποστολή του μεταφραστή». Read more